Onze werkwijze

Een projectverhuizing is meer dan alléén het inpakken van dozen en het verplaatsen van roerende zaken zoals bedrijfsinventaris.
Het gaat ook om het inrichten en bedrijfsklaar maken van de nieuwe locatie, het bepalen welke inventaris wel of niet mee gaat, het ontmantelen en opleveren van de oude locatie en een goede communicatie gedurende het verhuisproces met de opdrachtgever en haar medewerkers. In dit proces speelt verhuismanagement een cruciale rol. Door de ervaring die door ons is opgebouwd in de loop van de jaren kunnen wij hierin een prettige bijdrage leveren.

Communicatie
Wij werken volgens het concept dat het bij een verhuizing draait om het goed communiceren met de opdrachtgever.
Een goede communicatie en de vertaalslag maken naar de behoeften en verwachtingen van de klant worden als één van belangrijkste aandachtspunten gezien bij onze dienstverlening.

Projectmanagement
Alle facetten die van belang zijn bij het goed organiseren van een projectverhuizing kunnen wij aansturen en managen.
Wij verzorgen dan de inventarisaties en de daaruit voortvloeiende offertetrajecten, brengen de logistieke bewegingen in kaart en regelen de verhuizing en inrichting.
De projectmanager van ELPA stelt vervolgens een verhuisdraaiboek met u op, waarin alle wensen en eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn opgenomen. In dit draaiboek wordt ook de verhuisplanning per dag, de betrokken partijen en het tijdspad vermeld. Kortom, onze projectmanager stemt de planning af met alle betrokkenen, bewaakt de planning, neemt de nodige acties en communiceert met alle betrokken partijen.

Nazorg
Als de verhuizing achter de rug is begint het opruimen en opleveren van de oude locatie. De acties met betrekking tot het leeghalen en afvoeren van alles wat is achtergebleven, het beoordelen wat daarmee moet gebeuren, overleg met de verhuurder hoe de oude locatie opgeleverd moet worden en het contact met eventuele opkopers kan door ons geregeld worden. Hierdoor kan de opdrachtgever zich z.s.m. focussen op de startperiode vanuit de nieuwe locatie en de eigen “core business”.

Meer info?
Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Scroll naar top